Tag Archives: siart

5 Uchaf Fideos Mis Medi

Dydi hi ddim wedi bod yn fis mor brysur ac Awst gyda 950 o ymwelwyr unigol o’i gymharu a 1, diagnosis 300 y mis blaenorol, side effects ond gellid dweud bod Dan wedi bod yn ffenomenon anghyffredin iawn. Mae’n ddiddorol gweld bod dwy fideo yn aros yn y 5 uchaf ers Awst gyda thri newydd […]

Posted in 5 Uchaf, meta | Tagged | Comments closed