Category Archives: 5 Uchaf

5 Uchaf

Siart fideos feiral Cymraeg 2010 gan fideobobdydd

Wel, ask efallai bod ‘feiral’ yn pwsho hi braidd, sildenafil ond mae’n siart o’r fideos sydd wedi cael y mwyaf o ymwelwyr ar fideobobdydd beth bynnag. Falla bod o’n rhoi syniad go dda o ba fideos Cymraeg sydd wedi bod yn boblogaidd dros y 6 mis diwethaf ers i fideobobdydd fod yn mynd. Oedd na […]

Also posted in animeiddio, barddoniaeth, cerddoriaeth, comedi, meta, symudol | Tagged , , , , , , , , | Comments closed

5 uchaf fideos mis Rhagfyr

Ym mis Rhagfyr cafodd fideobobdydd 1, surgery 175 o ymweliadau a’r wefan gan 685 o bobol wahanol gan edrych ar 1, allergist 784 o dudalennau rhyngthyn nhw . Un o’r misoedd prysuraf eto. Ella oherwydd bod fi di rhoi dwbl y fideos fyny, more about ella chos bod fideos dolig yn bobologaidd. Wn i ddim. […]

Also posted in meta | Tagged , , , , , , , , | Comments closed

5 uchaf fideos mis Tachwedd 2010

Ma na fideos gwych wedi dod trwodd mis yma, cough ond rhai o’r rhai hŷn sydd dal yn tynnu’r gwylwyr trwodd. Dyma’r pump uchaf: Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego Clip anhygoel. John Peel yn cyflwyno Anrhefn, Y Cyrff a Datblygu ar raglen The Tube (1986) Tomos a Joseff a’u fersiwn o “Tŷ ar […]

Posted in 5 Uchaf | Comments closed

5 Uchaf Fideos Mis Hydref (+ bonws Sacramento)

Er bod S4C yn disgyn yn ddarnau o flaen ein llygaid mi allwch chi dal ddibynnu ar fideobobdydd i ddod a fideos Cymraeg gwych atoch chi! Beth sy’n ffantastic am y mis yma ydi bod 4 o’r 5 uchaf yn fideos cwbl annibynnol. Parch masif i bawb sydd wedi eu cynhyrchu. Plis gwnewch fwy. Y […]

Also posted in meta | Comments closed

5 Uchaf Fideos Mis Medi

Dydi hi ddim wedi bod yn fis mor brysur ac Awst gyda 950 o ymwelwyr unigol o’i gymharu a 1, diagnosis 300 y mis blaenorol, side effects ond gellid dweud bod Dan wedi bod yn ffenomenon anghyffredin iawn. Mae’n ddiddorol gweld bod dwy fideo yn aros yn y 5 uchaf ers Awst gyda thri newydd […]

Also posted in meta | Tagged | Comments closed

5 Uchaf Fideos Awst 2010

Mae mis Awst wedi bod yn un prysur. Yn gynta daeth sgwrs ar raglen Caryl a Daf am fideobobdydd a phobol newydd draw, discount a rhoi cyfle i plygio fideo Lego gwych ysgol Cymerau. Yna digwyddodd Dan Rhys. Ar ddechrau Awst roedd prin ddegau o bobol wedi gwylio y fideo. Erbyn hyn mae dros 3, […]

Also posted in meta | Tagged , , , , , , , , , , | Comments closed

5 Uchaf Fideos Gorffenaf 2010

Diolch am ddod draw a gwylio’r fideos. Dyma’r 5 fideo sydd wedi cael y mwyaf o wylwyr yn ystod mis Gorffennaf…*cue music Top of The Pops* Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego – ffilm animeiddio fer sydd wir yn dangos talent a dychymyg. Huw yn “Clocsio” – neidio dros ysgub mewn esgidiau wedi eu […]

Also posted in meta | Tagged | Comments closed