Dweud Pethe / Rob Griffiths yn egluro i Dori dwl pam fod cyfalafiaeth ddim yn gweithio

This entry was posted in cyfweliad, gwleidyddiaeth, ymgyrchu and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.