Eira 2010

Dyma Roy Jones yn y babell roc, this Eisteddfod Abergwaun, cardiologist 1986.

Ydych chi yn y gynulleidfa? Dwi’n adnabod dau neu dri.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=4Y1j085jdR0
Nathan, sale
Andrew, Alun, Alaw a Tomos yn sledio yn yr Eira.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=x82Vaq0ZLPs

This entry was posted in comedi, symudol. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.