5 uchaf fideos mis Tachwedd 2010

Ma na fideos gwych wedi dod trwodd mis yma, cough ond rhai o’r rhai hŷn sydd dal yn tynnu’r gwylwyr trwodd. Dyma’r pump uchaf:

  1. Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego
  2. Clip anhygoel. John Peel yn cyflwyno Anrhefn, Y Cyrff a Datblygu ar raglen The Tube (1986)
  3. Tomos a Joseff a’u fersiwn o “Tŷ ar y Mynydd”
  4. “Moelni” gan T.H.Parry Williams
  5. ContEnders: Y Cwilt a’r film parkour Y Llinell yn gyfartal bumed.
This entry was posted in 5 Uchaf. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.