Pennod o gyfres Superted – “Nosau Di-Gwsg”

httpvh://www.youtube.com/watch?v=jIYOZdxnheU

A dyma gyflwyniad Cymraeg yn unig.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=V7zfpM8wMhA

Neis cael un Cymraeg ar YouTube. Un peth od: mae’r teitl ar y rhaglen wedi ei gamsillafu!

Ail beth od: nid y gân wreiddiol oddi ar gartwnau Siriol ydi o. Mae Bryn Fôn (ie?) yn canu hon. Dwi’n amau taw hon oedd y gyfres wnaed gan gwmni Hanna Barbera ym 1989.

This entry was posted in animeiddio, plant and tagged , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.