5 Uchaf Fideos Mis Hydref (+ bonws Sacramento)

Er bod S4C yn disgyn yn ddarnau o flaen ein llygaid mi allwch chi dal ddibynnu ar fideobobdydd i ddod a fideos Cymraeg gwych atoch chi! Beth sy’n ffantastic am y mis yma ydi bod 4 o’r 5 uchaf yn fideos cwbl annibynnol. Parch masif i bawb sydd wedi eu cynhyrchu. Plis gwnewch fwy.

  1. Y Linell – ffilm parkour yn Aberystwyth gyda sgiliau athletaidd Gwion James a sgiliau camera Jacob Prytherch. Gwych bois.
  2. Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego – mae hwn dal yn denu llwyth o ymwelwyr, pharmacy dri mis yn ddiweddarach!
  3. ContEnders – “Y Cwilt” – sgetsh comedi unigryw, wych,. Gwyliwch.
  4. Babi’n chwerthin llond ei fol – siwpyrciwt.
  5. Cofio Now a Ned? Wel dyma 25 pennod ohono – oes rhaid cyflwyno Now a Ned? Os da chi’n rhy ifanc i’w gofio yna gwyliwch i gael blas o beth oedd hen fogeys yn gwylio ar S4C yn y dyddiau cynnar. Slapstic stipwid heb ei ail.

Diolch i bawb am wylio. Cofiwch ddilyn ni a lledu’r gair am y wefan trwy Twitter, Facebook ac ati, a chofiwch y gallwch chi danysgrifio i ebost wythnosol fel nad ydach chi’n colli un fideo.

Fel bonws diwedd Hydref dyma Hydref yn Sacramento gan Ffa Coffi Pawb yn fyw yn gig Rhyw Ddydd, Un Dydd.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=HulE3MQrXrg

This entry was posted in 5 Uchaf, meta. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.