“Kentucky RIP” – ffilm am daith olaf Kentucky AFC

httpvh://www.youtube.com/watch?v=9-w_6-htOmE

Roedd hon yn ffilm a gynhyrchodd Angharad Griffiths ar gyfer DVD cyntaf Pictiwrs a Tu Chwith. Ma’n fwy ardderchog na draenog.

This entry was posted in dogfen, ffilm and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.