5 Uchaf Fideos Mis Medi

Dydi hi ddim wedi bod yn fis mor brysur ac Awst gyda 950 o ymwelwyr unigol o’i gymharu a 1, diagnosis 300 y mis blaenorol, side effects ond gellid dweud bod Dan wedi bod yn ffenomenon anghyffredin iawn. Mae’n ddiddorol gweld bod dwy fideo yn aros yn y 5 uchaf ers Awst gyda thri newydd yn methu a churo ffilm Ysgol y Cymerau sydd ben ac ysgwyddau uwchben pawb unwaith eto. Llongyfarchiadau!

  1. Stori Branwen wedi ei Animeiddio gyda Lego – dal yn rhif un ac yn bell ar y blaen. Mae’r fideo yma yn cynrychioli 10% o holl argraffiadau tudalen fideobobdydd ym mis Medi!
  2. Super Furry Animals a Chriw Pethau Bychain – “Nid Hon Yw’r Gan Sy’n Mynd i Achub yr Iaith” – y gan i gydfynd efo diwrnod Pethau Bychain.
  3. Y C’mon Midffild Montage o Ffycd – stwnsh fideo hileriys a bizarre
  4. “Pobol y Cwm Audition Video” Dan Rhys – mae’n edrych fel bod rhai pobol dal isio rhoi #rhanidan…
  5. Cegio yn Llanberis – fideo o rhywun yn cael eu trwsus wedi eu tynnu lawr yn gyhoeddus. Joio.
This entry was posted in 5 Uchaf, meta and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.