“Pethau Bychain yn y Beibl” Blog fideo gan Guto Dafydd

http://vimeo.com/14668015

Braf gweld vlog newydd Cymraeg yn dechrau. Mae angen llawer mwy.

This entry was posted in blog fideo and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.