5 Uchaf Fideos Awst 2010

Mae mis Awst wedi bod yn un prysur. Yn gynta daeth sgwrs ar raglen Caryl a Daf am fideobobdydd a phobol newydd draw, discount a rhoi cyfle i plygio fideo Lego gwych ysgol Cymerau.

Yna digwyddodd Dan Rhys. Ar ddechrau Awst roedd prin ddegau o bobol wedi gwylio y fideo. Erbyn hyn mae dros 3, health 000 wedi ei wylio.

Felly, dyma’r 5 uchaf o’r mis diwethaf.

  1. Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego – mae 162  o bobol wedi ei wylio ym mis Awst a mwy bob dydd.
  2. “Pobol y Cwm Audition Video” gan Dan Rhys – oes rhaid dweud mwy?
  3. Eisteddfod (Ymerodraeth Carafan) – Catrin Dafydd yn Stomp Steddfod Glyn Ebwy – parodi o’r gan sydd nawr wedi ei dynnu lawr oddi ar YouTube. Hon enillodd y Stomp.
  4. “Gwlad ar fy Nghefn” gan Klaus Kinski – TIWN!
  5. “Pobol y Cwm Audition Video” – Dan Rhys yn gwneud ‘trahaus’ – ar ôl y sylw daeth Dan nôl a gwneud fideo bonws i ni. Woo!

Diolch am gymryd amser i wylio’r fideos. Cofiwch anfon unrhyw fideo jiwsi at fideobobdydd.com

This entry was posted in 5 Uchaf, meta and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.