“ADHD” gan Crash Disco (byw yn Eisteddfod 2010)

Crash Disco – ADHD (Maes B) gan Gwion E Llwyd ar Vimeo.

This entry was posted in cerddoriaeth and tagged , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment

  1. Gwydion
    Posted 23/08/2010 at 20:32 | Permalink

    Diolch Gwion… yr Justice Wyth-Bit Cymraeg, chware teg!

One Trackback