5 Uchaf Fideos Gorffenaf 2010

Diolch am ddod draw a gwylio’r fideos. Dyma’r 5 fideo sydd wedi cael y mwyaf o wylwyr yn ystod mis Gorffennaf…*cue music Top of The Pops*

  1. Stori Branwen wedi ei animeiddio gyda Lego – ffilm animeiddio fer sydd wir yn dangos talent a dychymyg.
  2. Huw yn “Clocsio” – neidio dros ysgub mewn esgidiau wedi eu gwneud o bren – beth allai fynd o’i le?
  3. “Cilmeri” gan Gerallt Lloyd Owen – siwr o fod un o ddarnau gorau Dal:Yma/Nawr a cherdd sy’n chwythu eich brêns
  4. Meic Stevens a Cate Le Bon – “Bipopalwla” – hen a newydd yn creu tiwns hyfryd
  5. “Yn y Dre” gan Louis a’r Rocyrs – er cof am Louis Thomas

Cofiwch wylio ym mis Awst a rhowch wybod am unrhyw fideos Steddfod sydd yn werth eu gweld. Ond dim adrodd plis. Nac unrhywbeth oddi ar y llwyfan, recipe sdim ots pa mor angylaidd di llais Joni bach. Ma S4C yn rhoi hen ddigon o sylw i rheina’n barod. Sa dio rwbath tebyg i Wiiiilmaaa, wrth gwrs.

Ma na bob math o ffyrdd o wneud yn siwr bo chi’n cael fideo bob dydd – y manylion i gyd yma.

This entry was posted in 5 Uchaf, meta and tagged . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.