Tomos Morgan

httpvh://www.youtube.com/watch?v=gQyQhRe5CFI

Mynydd Epynt. Sir Frycheiniog. Mis Gorffennaf, capsule 1940. Does neb ar ôl. Maer 220 o bobl oedd yn byw yn y 54 o ffermydd wedi mynd. Wedi gorfod mynd yn unol â gorchymyn Llywodraeth ei Fawrhydi. Diddymwyd cymdogaeth Gymraeg y mynydd.

This entry was posted in cymunedol, drama, hanes. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment