Bore da Bochdew

Braf iawn i weld gwasanaeth newyddion annibynnol newydd yn y Gymraeg

Posted in comedi, plant | Tagged , | Leave a comment

Brigyn – Haleliwia

Posted in JOHN OGWEN | Tagged | Leave a comment

Nadolig Pwy a Wyr

Posted in JOHN OGWEN | Tagged | Leave a comment

Gangnam Style Cymraeg

(via Y Lle)

Posted in cerddoriaeth, comedi | Tagged , , , | Leave a comment

Y Groes Naidd: blas o’r nofel newydd – a chyfweliad

trwy Sianel62

Posted in llenyddiaeth | Tagged , , | Leave a comment

Iwan Rees, Tafodieithegydd ac Ifor ap Glyn

diolch i Ar Lafar

Posted in teledu | Tagged | Leave a comment

Cymdeithas y Cymod – Hysbyseb Heddwch

Diolch i Sianel 62 am gyhoeddi’r fideo o’r hysbyseb.

Gweler hefyd:

Posted in ymgyrchu | Leave a comment

Dyfal donc

Posted in teithio | Leave a comment

Johnny Moch, Gwalchmai

Posted in comedi, dogfen | Tagged , , | Leave a comment

Gorchuddio cerflun Henry Morton Stanley yn Ninbych

Posted in hanes, ymgyrchu | Tagged , | Leave a comment

Jamie Bevan – Carchar Dros yr Iaith

Mae cyfeiriad y carchar wedi newid i Brescoed ger Pont-y-pŵl bellach.

Posted in JOHN OGWEN, ymgyrchu | Tagged , , , | Leave a comment

Culhwch ac Olwen ar ffurf theatr cysgodion Wayang

Posted in perfformio, theatr | Tagged , , , | Leave a comment

Ryan a Sian yn ymweld â Llanberis er mwyn adolygu chips

Posted in comedi, JOHN OGWEN | Tagged , , | Leave a comment

Mynediad am Ddim – Casa Eroti

Posted in JOHN OGWEN | Tagged , , | Leave a comment
  • sdwff


  • Dilynwch fideobobdydd ar Twitter
    Tanysgrifiwch!
  • categorïau

  • sylwadau